วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ฝ่ายการพยาบาล ต้อนรับ ผู้เข้าอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2565  หลักสูตรที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 3  หลักสูตรที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิก” รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 3 การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 หลักสูตรที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้   ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น